Snel een oplossing voor uw juridisch probleem?

Neem nu contact met mij op.


0512 777136

Rjocht is binnen de advocatuur en mediation werkzaam op:

Arbeidsrecht: Rjocht staat zowel werkgevers als werknemers bij. De werkzaamheden zijn gericht op adviseren en begeleiden van en coaching  bij ontslagtrajecten/ arbeidsconflicten/ ziekte en arbeidsongeschiktheid/reorganisatie/ passende werkzaamheden, waaronder het voeren van juridische procedures.

Sociaal zekerheidsrecht: Sociaal zekerheidsrecht heeft betrekking op alle uitkeringen en gehandicaptenvoorzieningen. De uitkeringen zijn bedoeld om inkomen en/of verzorging te garanderen voor personen, die tijdelijk of blijvend, niet in staat worden geacht om zelf in inkomen en/of verzorging te voorzien. Dat geldt bijvoorbeeld bij Werkloosheid, pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden van naasten. De problemen hebben met name betrekking op WIA, ZW, WW, WWB, AOW, AKW. Ook voorzieningen, zoals WMO vallen hieronder.

Rjocht is binnen mediation naast bovenstaande terreinen eveneens gespecialiseerd in:

Personen- en familierecht: het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt  huwelijk- en echtscheiding, waaronder familieverhoudingen, alimentatie, omgang en boedelverdeling.