Snel een oplossing voor uw juridisch probleem?

Neem nu contact met mij op.


0512 777136

Mediaton wordt ingezet wanneer beide partijen gezamenlijk hun geschil willen oplossen onder begeleiding van een onafhankelijke mediator. De mediation is vrijblijvend en vertrouwelijk, maar uiteraard bestaat er een verplichting naar elkaar toe om samen het geschil op te willen lossen. De partijen zijn zelf verantwoordelijk voor hetgeen wat op tafel komt en welke oplossingen aangedragen worden. Partijen hebben zelf invloed op de uitkomst van de mediation.

Mediation wordt naast de echtscheiding ( omgang /alimentatie) toegepast in het arbeidsrecht alsook het contractenrecht. Het zelf invloed kunnen uitoefenen op de uitkomst, creatieve oplossingen aandragen,  de informele procedure alsook de kostenbesparing en tijdwinst zijn voor de klanten grote voordelen van mediation.

Particulieren, maar ook bedrijven en overheidsinstellingen ( vooruitlopend op de nieuwe wetgeving)  maken steeds meer gebruik van deze vorm van geschilbeslechting.

Rjocht is enthousiast over het aanbieden van mediation. Bij herhaling wijst de praktijk uit dat het uiteindelijke resultaat van de procedure niet altijd leidde tot een bevredigend resultaat, ook al was de uitkomst van het vonnis positief voor de cliënt.  Partijen komen vaak tot zeer creatieve oplossingen tijdens mediation, die vaak bij beide partijen grote draagvlak hebben. Rjocht helpt u daar graag bij.

De mediator, Ellis van Wieren is in staat het proces zakelijk, maar zeker ook persoonlijk, informeel te begeleiden. MfN Mediator zijn betekent dat de mediatior van Rjocht onderworpen is aan de regels en voorschriften van het MfN. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.mfnregister.nl.