Snel een oplossing voor uw juridisch probleem!

Neem nu contact met mij op!

0512 777136

Rjocht is binnen de advocatuur gespecialiseerd in:

arbeidsrecht: Rjocht staat zowel werkgevers als werknemers bij. De werkzaamheden zijn gericht op adviseren en begeleiden van en coaching  bij ontslagtrajecten/ arbeidsconflicten/ ziekte en arbeidsongeschiktheid/reorganisatie/ passende werkzaamheden, waaronder het voeren van juridische procedures.

sociaal zekerheidsrecht: Sociaal zekerheidsrecht heeft betrekking op alle uitkeringen en gehandicaptenvoorzieningen. De uitkeringen zijn bedoeld om inkomen en/of verzorging te garanderen voor personen, die tijdelijk of blijvend, niet in staat worden geacht om zelf in inkomen en/of verzorging te voorzien. Dat geldt bijvoorbeeld bij Werkloosheid, pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden van naasten. De problemen hebben met name betrekking op WIA, ZW, WW, WWB, AOW, AKW. Ook voorzieningen, zoals WMO vallen hieronder.

Contractenrecht: burgerlijk recht of privaatrecht bestaat uit regels ten aanzien van de verhoudingen tussen burgers en/of bedrijven en tussen burgers en goederen. Een groot onderdeel van het privaatrecht is het verbintenissenrecht, of te wel het contractenrecht. Hierbij kun je denken aan overeenkomsten die gemaakt worden door uw bedrijf in de zakelijke dienstverlening, maar ook overeenkomsten  bij koop van een woning/ roerende zaken.  Uiteraard ziet het privaatrecht ook op andere overeenkomsten dan de koopovereenkomsten. Tot slot staan wij u ook bij in zaken betreffende onrechtmatigde daad/ onrechtmatige publicatie.

 

Rjocht is binnen mediation naast bovenstaande terreinen eveneens gespecialiseerd in:

personen en familierecht: het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt  huwelijk- en echtscheiding, waaronder familieverhoudingen, alimentatie, omgang en boedelverdeling.